Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012

Η εκπαίδευση του Πολεμιστή"Η Εκπαίδευση του Πολεμιστή"

ένα ποίημα του Τσόγκυαμ Τρούνγκπα Ρίποντσε

Αυτός ο νους της δειλίας πρέπει να τοποθετηθεί
στο λίκνο της στοργικής καλοσύνης
Και να τραφεί με το βαθύ και λαμπρό γάλα
της αιώνιας μη-αμφισβήτισης.
Στη δροσερή σκιά της αφοβίας,
Δροσίστε το με τον ανεμιστήρα
της χαράς και της ευτυχίας.
Όταν μεγαλώσει,
Με διάφορες επιδείξεις φαινομένων,
Οδηγήστε το στην αυθύπαρκτη παιδική χαρά.
Όταν μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, προκειμένου να
αφυπνίσετε την αρχέγονη εμπιστοσύνη,
Οδηγήστε το στην τάξη της τοξοβολίας των πολεμιστών.
Όταν μεγαλώσει κι άλλο,
Για να ξυπνήσει η αρχέγονη φύση του εαυτού,
αφήστε το να δει την κοινωνία των ανθρώπων,
που διαθέτει ομορφιά και αξιοπρέπεια.
Τοτε ο δειλός νους μπορεί να αλλάξει
στο μυαλό του πολεμιστή,
Και εκείνη η αιώνια νεανική εμπιστοσύνη
μπορεί να επεκταθεί σε χώρο χωρίς αρχή και τέλος.
Τότε θα ατενίζει τον Μέγα Ανατολικό Ήλιο.

(Είθε όλα τα όντα που θα λαμβάνουν το σημείωμα αυτό να λάβουν επίσης την ευτυχία και τις αιτίες της ευτυχίας. Είθε όλοι να είναι χωρίς δυστυχία και χωρίς αιτίες για δυστυχία. Μακάρι να μην διαχωρίζονται από την ευδαιμονία που είναι χωρίς δυστυχία. Μακάρι να παραμένουν σε ισοψυχία, ελεύθερα από προσκόλληση, μίσος και απέχθεια. Οποιαδήποτε αρετή συσσωρεύθηκε από αυτή τη σημείωση άμεσα αφιερώνεται στην απελευθέρωση όλων των αισθανόμενων όντων.)

***

"THE EDUCATION OF THE WARRIOR" ,
a Poem by Chogyam Trungpa Rinpoche

That mind of fearfulness
Should be put in the cradle of loving-kindness
And suckled with the profound and brilliant milk
Of eternal doubtlessness.
In the cool shade of fearlessness,
Fan it with the fan of joy and happiness.
When it grows older,
With various displays of phenomena,
Lead it to the self-existing playground.
When it grows older still,
In order to promote the primordial confidence,
Lead it to the archery range of the warriors.
When it grows older still,
To awaken primordial self-nature,
Let it see the society of men
Which possesses beauty and dignity.
Then the fearful mind
Can change into the warrior's mind,
And that eternally youthful confidence
Can expand into space without beginning or end.
At that point it sees the Great Eastern Sun.


(May all beings receiving this note also receive happiness and the causes of happiness; May they all be free of suffering, and the causes of suffering; May they not be seperated from the bliss that is without suffering; May they dwell in equanimity, free from attachment, hate, and aversion.
Any merit accumulated from this note is instantly dedicated to all sentient beings' liberation.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου