Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011

Πρόγραμμα Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2011


Τρίτη 22.02.2011

19.00 - 21.00

Εξηγήσεις πάνω στην άσκηση του Μαχακάλα*

*μπορούν να παρακολουθήσουν μόνον όσοι έχουν πάρει την άδεια του Λάμα Τσέρινγκ


Τετάρτη 23.02.2011

Μέχρι Πέμπτη 3.03.2011

καθημερινά

19.00 - 21.00


Ασκηση Μαχακάλα για την κάθαρση από τις αρνητικότητες της χρονιάς που πέρασε


Παρασκευή 4.03.2011

19.00 - 20.00


Ρίουο Σάνγκτσο: καθαρτική προσφορά καπνού


Σάββατο 5.03.2011

19.00 - 22.00

ΛΟΣΑΡ: Εορτασμός της Βουδιστικής Πρωτοχρονιάς

(2138, Χρονιά του Λαγού του Μέταλλου) με

Τσοκ Μιλαρέπα


Παρασκευή 18.03.2011

19.00 - 21.00


Διδασκαλίες πάνω στην άσκηση του Τσενρέζι


Σάββατο 19.03.2011

10.00- 11.00

ΝΤΟΥΤΣΕΝ: Εορτασμός για την 'Ημέρα της Επίδειξης των Θαυμάτων'**

Άσκηση Τσενρέζι


**Οι αρχηγοί των έξι κυριών φιλοσοφικών σχολών της Ινδίας προκάλεσαν το Βούδα σε ένα διαγωνισμό θαυματουργικών δυνάμεων.

Για τις επόμενες δεκαπέντε ημέρες, ο Βούδας επιδείκνυε κάθε μέρα ένα διαφορετικό θαύμα και, νικώντας απόλυτα τους αντιπάλους του, ενέπνευσε πολλούς ανθρώπους να ακολουθήσουν το Ντάρμα.

Λέγεται ότι στη διάρκεια της ημέρας αυτής, τα αποτελέσματα τον θετικών και αρνητικών μας πράξεων πολλαπλασιάζονται επί δέκα εκατομμύρια φορές.

Σημείωση:

Όταν δεν συμπίπτουν με τις παραπάνω εκδηλώσεις, οι συνηθισμένες εβδομαδιαίες ασκήσεις (Δευτέρα & Τετάρτη, 20.00-21.00) θα γίνονται κανονικά


IN ENGLISH:

Celebrations for the Tibetan New Year, Losar 2138
Program for February and March

Tuesday 22.02.2011
19.00 - 21.00 p.m.
Teaching on Mahakala Practice*
* Note: it can only be attended by those practitioners who also have Lama Tsering's permission

Wednesday 23.02.2011 to Thursday 3.03.2011
everyday: 19.00 - 21.00 p.m.
Mahakala practice, to cleanse the negativity of the year that has passed

Friday 4.03.2011
19.00 - 20.00 p.m.
Cleansing smoke offer

Saturday 5.03.2011
19.00 - 22.00 p.m.
Losar: The Tibetan New Year
(2138 Year of the Metal Rabbit)
with Milarepa tsok


Friday 18.03.2011
19.00 - 21.00 p.m.
Teachings on Chenrezig practice

Saturday 19.03.2011
10.00- 11.00 p.m.
Duchen** Celebration of the day of the Manifestation of the Miracles
Chenrezig practice

**NOTE: The masters of the six main philosophical schools of India, have
invited Buddha to a competition of miraculous powers.
For the next fifteen days, Buddha has manifested a different miracle every
day and after totally defeating his adversaries, he inspired a lot of
people to follow the Dharma.
It is said that during that day, the results of our positive and negative
actions multiply by ten million times.

PLEASE NOTE THAT :
THE USUAL WEEKLY MEETINGS FOR PRACTICE, HELD ON MONDAYS AND WEDNESDAYS (FROM 20.00 PM TO 21.00 PM), WILL CONTINUE TO HAPPEN NORMALLY, BUT NOT ON THE DAYS THAT THE CELEBRATIONS TAKE PLACE


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου