Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011

Δυαδικότητα και μη!


The Buddha taught some people the teachings of duality that help them avoid sin and acquire spiritual merit. To others he taught non-duality, that some find profoundly frightening. [Nagarjuna]

Ο Βούδας δίδαξε σε ορισμένους ανθρώπους τις διδασκαλίες της δυαδικότητας που τους βοηθούν να αποφύγουν την αμαρτία και να αποκτήσουν πνευματική αρετή. Σε άλλους δίδαξε τη μη-δυαδικότητα, κάτι που ορισμένοι βρίσκουν βαθιά τρομακτικό. [Ναγκαρτζούνα]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου