Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015

Ο Δρόμος της Αφύπνισης


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ με τον ΚΩΝ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 & ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ώρα: 19.00-21.00

Σε αυτό το σεμινάριο θα μελετήσουμε το 6ο και 7ο σημείο του 3ου κεφαλαίου του κειμένου "ο Δρόμος της Αφύπνισης” και τα ερωτήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν και να συζητήσουμε εδώ είναι:
Ποιό είναι το νόημα της πειθαρχίας; Πώς την εφαρμόζουμε στη ζωή μας, όσον αφορά την καλλιέργεια του νου: Με ποιό τρόπο σχετιζόμαστε με τις καταστάσεις και τις σχέσεις στην καθημερινότητά μας;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου