Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΖΟΝΓΚΣΑΡ ΚΥΕΝΤΣΕ ΡΙΝΠΟΤΣΕ

Προσευχή για την νέα χρονιά - 2014

Καθώς έχω συναντήσει το Ντάρμα σε αυτή τη ζωή,
Και από καιρό σε καιρό ενδιαφέρομαι για την άσκησή του,
Πρέπει να έχω συσσωρεύσει κάποια αρετή κατά τις προηγούμενες ζωές μου.

Καθ ' όλη αυτή τη ζωή μου, τον έχω θαυμάσει, έχω εμπνευστεί από αυτόν,
Και, σε ορισμένες περιπτώσεις, είχα το θάρρος να μιμηθώ τον δάσκαλό μου,
Γι 'αυτό θα πρέπει να έχω συγκεντρώσει λίγη περισσότερη αρετή. 

Αν και ρηχή, η εμπιστοσύνη μου στα Τρία Πολύτιμα Πετράδια είναι απόλυτη,
Και είμαι πεπεισμένος ότι αυτά από μόνα τους δεν θα με παραπλανήσουν -
Σίγουρα, ένα σημάδι της σταθερής ευλογίας τους.

Από καιρό σε καιρό έχω συγκινηθεί
Με τις διδασκαλίες του Βούδα και των οπαδών του,
Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι, ως κάποιο σημείο, έχω κάνει κάτι σωστό.

Κάποιες φορές, όταν απαιτείται να γίνει μια προσφορά,
Αισθάνομαι ντροπή για την δική μου φιλαργυρία,
Και έτσι το Ντάρμα πρέπει να έχει εισέλθει στο νου μου σε κάποιο βαθμό.

Καθώς, μια φορά στις τόσες,
Πιάνω τον εαυτό μου να προσπαθεί να εντυπωσιάσει τους άλλους,
Η τυχαία καταδίκη του εγώ μου πρέπει να είχε κάποια επίδραση.

Αν και το συναίσθημα είναι σπάνιο και βραχύβιο,
Συμπάσχω με εκείνους που είναι άποροι,
Έτσι, όσο σπάνιο κι αν είναι, θα πρέπει να έχω κάποια καρδιά.

Με τη δύναμη όλης αυτής της αρετής και της αξίας,
Επιτρέψτε μου να μην φτάσω στη φώτιση
Μέχρι κάθε άλλο αισθανόμενο ον να φτάσει στη φώτιση πριν από μένα.

Με τη δύναμη της αρετής του να μην θέλω την φώτιση
Πριν από όλα τα άλλα όντα που υποφέρουν,
Επιτρέψτε μου να μην γίνω φωτισμένος
Μέχρι όλοι οι άλλοι να έχουν φτάσει στη φώτιση πριν από εμένα.

- Ντζόνγκσαρ Τζάμυανγκ Κυέντσε, Μπάρτσαμ, Δεκ 2013***


NEW YEAR'S PRAYER FROM DZONGSAR KYENTSE RINPOCHE 

New Year’s Prayer 2014

As I have encountered the Dharma in this life,
And from time to time been interested in practising it,
I must have accumulated some merit during my past lives.

Throughout this life I have admired, been inspired by, 
And, on occasion, had the courage to emulate my master,
So I must have gathered a little more merit. 

Though shallow, my trust in the Three Jewels is absolute,
And I am convinced that they alone will not mislead me –
Surely a sign of their unfailing blessings.

From time to time I am moved 
By the teachings of the Buddha and his followers,
Which must mean that, at some point, I’ve done something right. 

Now and then, when required to make an offering,
I feel ashamed of my own miserliness,
And so the Dharma must have entered my mind to some extent.

As, once in a blue moon, 
I catch myself trying to impress others,
My random condemnation of ego must have had some effect.

Although the feeling is rare and short-lived, 
I have empathized with those who are destitute, 
So, however seldom, I must have some heart.

By the power of all this merit and virtue, 
May I not attain enlightenment
Until every other sentient being has reached enlightenment before me.

By the power of the merit of not wanting enlightenment 
Ahead of all other suffering beings, 
May I not become enlightened
Until everyone else has reached enlightenment before me.

—Dzongsar Jamyang Khyentse, Bartsham, December 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου