Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013

Σεμινάριο «ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΟΥ»

Σεμινάριο
 «ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΟΥ» 
(του Πάτρουλ Ρίνποτσε)
και Retreat GURU RINPOCHE
με τον ARNE SCHELLING 

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014, ώρα 19.00 - 21.00 μμ
Σάββατο 25 Ιανουαρίου, ώρα 19.00 -21.00 μμ
& Κυριακή 26 Ιανουαρίου, ώρα 11.00 πμ - 13.00 μμ
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ

Ο Άρνε Σέλινγκ σπούδασε δυτική και κινέζικη Ιατρική στη Γερμανία και στη Κίνα και ζει στο Βερολίνο όπου εργάζεται ως διαβητολόγος. Μαθητής πολλών Βουδιστών Δασκάλων ακολουθεί από το 1995 τον Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche. Από το 2002 ως το 2013 υπήρξε πρόεδρος του ιδρύματος Siddhartha's Intent Europe. Μεταφράζει τις διδασκαλίες του Rinpoche στα γερμανικά και είναι υπεύθυνος για το αρχείο του στην Ευρώπη. Μεταφράζει επίσης τις διδασκαλίες και άλλων δασκάλων στη Γερμανία, Ελβετία και Αυστρία. Γράφει για διάφορα βουδιστικά περιοδικά, διηύθυνε διάφορα βουδιστικά κέντρα, μετέφρασε βουδιστικά βιβλία και διδάσκει το Ντάρμα από το 2005.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Πάτρουλ Ρίνποτσε (1808-1887) ήταν ένας εξέχων καθηγητής και συγγραφέας της Σχολής Νυίγκμα του Θιβετάνικου βουδισμού. Το βιβλίο του, "Τα λόγια του τέλειου δασκάλου μου", ένα από τα αγαπημένα βιβλία των Θιβετανών και του ίδιου του Δαλάι Λάμα,  είναι ένας πρακτικός οδηγός για τις πνευματικές πρακτικές που είναι κοινές σε όλες τις βουδιστικές παραδόσεις του Θιβέτ. Είναι το κλασικό σχόλιο σχετικά με τις προκαταρκτικές ασκήσεις (Νέντρο) του Λότσενγκ Νυίτινγκ, ενός κύκλου από διδασκαλίες που προσφέρει μια συστηματική εξήγηση του Τζόγκτσεν μέσα στη Σχολή Νυίγκμα του Θιβετάνικου Βουδισμού. Ο Πάτρουλ Ρίνποτσε κάνει το θέμα του προσβάσιμο μέσω μιας πληθώρας από ιστορίες, ρήσεις, και αναφορές στην καθημερινή ζωή. Το στυλ του, μια ανάμειξη ευρείας καθομιλουμένης, αυστηρής ειρωνείας, και ποίησης δίνει στο κείμενο όλη τη ζωντάνια και την ατμόσφαιρα μιας συναρπαστικής προφορικής διδασκαλίας. Οι μεταφραστές έχουν φροντίσει να αποδώσουν την ακριβή έννοια του κειμένου στην αγγλική γλώσσα, αντικατοπτρίζοντας ταυτόχρονα, το σθένος και τη διορατικότητα του αρχικού Θιβετάνικου κειμένου.

Περισσότερες πληροφορίες 
και μετάφραση στα Ελληνικά:
http://tinyurl.com/opr9vo8

***


Seminar 
"THE WORDS OF MY PERFECT TEACHER" 
(by Patrul Rinpoche)
and GURU RINPOCHE Retreat 
with ARNE SCHELLING
Friday, 24 January 2014 , 19.00 - 21.00 pm
Saturday, the 25th , 19.00 -21.00 pm
& Sunday 26, 11.00 am - 13.00 pm


ABOUT THE TEACHER

Arne Schelling has studied western and Chinese medicine in China and in Germany. He lives in Berlin and works as a diabetologist. He has been a student of many Buddhist Masters and has followed Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche since 1995. From 2002 to 2013 he was president of Siddhartha's Intent Europe Institute. He translates the teachings of Rinpoche in German and he is responsible for Rinpoche's archive in Europe. He also translates the teachings of other teachers from Germany, Switzerland and Austria. He has been writing for various Buddhist journals, he has managed various Buddhist centers, and he has translated Buddhist books. He is teaching the Dharma since 2005.ABOUT THE BOOK

Patrul Rinpoche  (1808–1887) was a prominent teacher and author of the Nyingma school of Tibetan Buddhism. His book, "The Words of My Perfect Teacher", a favorite of Tibetans—and of the Dalai Lama himself— is a practical guide to the spiritual practices common to all Tibetan Buddhist traditions. It is the classic commentary on the preliminary practices (Ngöndro) of Longchen Nyingthig, a cycle of teachings that offers a systematic explanation of Dzogchen within the Nyingma school of Tibetan Buddhism. Patrul Rinpoche makes his subject accessible through a wealth of stories, quotations, and references to everyday life. His style of mixing broad colloquialisms, stringent irony, and poetry gives the text all the life and atmosphere of a compelling oral teaching. Great care has been taken by the translators to render the precise meaning of the text in English while still reflecting the vigor and insight of the original Tibetan.

More info:
http://www.padmakara.com/The-Words-of-my-Perfect-Teacher-p-277-c-5_20.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου