Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΝΕΝΤΡΟ (THE REAL NGOENDRO)


Σάββατο 23, Κυριακή 24 & Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013

Ο Λάμα Σταμάτης από το Σάμτεν Τσε της Αθήνας θα μας δώσει Διδασκαλίες πάνω στο αληθινό νόημα των λεγόμενων 'Προκαταρτικών Ασκήσεων' της Βατζραγιάνα. Σεμινάριο ανοικτό σε όλους και ευκαρία για ομαδική άσκηση. Προτεινόμενη συνεισφορά: 10 ευρώ/ημέρα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ:
11.00-13.00 & 18.00-20.00 καθημερινά

Lama Stamatis from 'Samten Tse' of Athens, is going to explain the real meaning of Ngoendro, the 'Preliminary Practises' of Vajrayana. This seminary is open to all..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου