Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2010

Πρόγραμμα Δεκεμβρίου


Την Τετάρτη 1 και Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010, θα πραγματοποιηθούν στο Βουδιστικό Κέντρο Διδασκαλίες με τον Ντρούπλα Λόντρο (Ιωσήφ Ευαγγελάτο) με θέμα "ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ", ώρα 7-9 μ.μ. Η είσοδος, όπως πάντα, είναι ελεύθερη, με προαιρετική προσφορά 15 Ευρώ/ημέρα.

On Wednesday 1st and Thursday 2nd of December 2010, teachings will take place in the Thessaloniki Buddhist Center with Drupla Lodreu(Joseph Evangelatos) on the subject of "The Four Noble Truths",at 7-9 p.m. Entrance will be free, as always. Optional participation fee of 15 euros/day.

***

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Ιωσήφ Ευαγγελάτος ξεκίνησε να ασκείται και να μελετάει τις διδασκαλίες της Θιβετανικής παράδοσης του Βουδισμού, του τάγματος Κάρμα Καγκιού, από το 1987. Συναντώντας τον κύριο δάσκαλό του, Τον Σεβασμιότατο Λάμα Γκέντυν Ρίνποτσε και κάτω από την καθοδήγησή του, ακολούθησε προγράμματα ενταντικής εξάσκησης πάνω στη φιλοσοφία και πρακτική του Βουδισμού για αρκετά χρόνια, στην Ελλάδα αρχικά και κατόπιν στη Γαλλία στο αναγνωρισμένο "Ινστιτούτο Ανωτάτων Σπουδών Θιβετολογίας" (Α.Η.Ε.Τ)*. Τα τελευταία δύο χρόνια διαμένει στην Ελλάδα οπου συνεχίζει με την καθοδήγηση των δασκάλων του, την εμβάθυνση των διδασκαλιών του Βούδα καθώς και τη μετάδοσή τους.

SHORT BIOGRAPHICAL NOTE

Joseph Evangelatos has started practicing and studying the teachings of the Tibetan tradition of Buddhism, of the Karma Kagyu Lineage, since 1987. After meeting his main teacher, the Reverent Lama Guendun Rinpoche, he followed, under his instructions, programs of intense training on the philosophy and practice of Buddhism for many years, at first in Greece and later in France, in the recognized Association des Hautes Etudes en Tibétologie” (A.H.E.T.)*. For the past two years he lives in Greece, where he continues under his teachers’ instructions to look deep into the teachings of the Buddha and their transmission

* (Association of Higher Studies in Tibetology)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου