Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010

Πρόγραμμα Οκτωβρίου: Σεμινάρια, Διαλέξεις και άλλες δραστηριότητες


ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΟΥ ΤΡΕΧΟΡ ΤΟΥΛΚΟΥ ΛΑΜΑ
(Visit of Ven. Trehor Lama Tulku)
Διευθυντή του "Ινστιτούτου Κάρμαπα" Γαλλίας
(Director of Karmapa Institute of France)

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010, 7-9 μμ
ΜΥΗΣΗ ΤΣΕΝΡΕΖΙ*
(Initiation of
Chenrezig*, Monday 25 October from 19.00 -21.00 pm)


Τρίτη 26 & Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010, 7-9 μμ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΣΕΝΡΕΖΙ*
(Teachings on Chenrezig*, Tuesday 26 & Wednesday 27 October 2010, from 19.00-21.00 pm)
Στο Κάρμα Γκυάλτσεν Λινγκ - At Karma Gyaltsen Ling

***

ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 8-9 μμ
(Οpen Meditation Sessions every Monday and Wednesday 20.00-21.00)

***
Πληροφορίες,τηλ.6972916782,6947802331
email:thessaloniki.buddhist.center@gmail.com
Διεύθυνση: Βιζουκίδου 41,
Σαράντα Εκκλησιές,
Θεσσαλονίκη 54636

Information, mobile: 00306972916782, 00306947802331
email: thessaloniki.buddhist.center@gmail.com
Address: 41 Vizoukidou str.
Saranta Ekklisies
54636 Thessaloniki, GreeceΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΑΜΑ ΤΡΕΧΟΡ ΤΟΥΛΚΟΥ

Ο Trehor Lama Tulku γεννήθηκε το 1963 στην περιοχή Kham του Ανατολικού Θιβέτ. Στην ηλικία των 13 ετών αναγνωρίστηκε ως η μετενσάρκωση του Αξιότιμου Agyal Rinpoche. Ολοκλήρωσε τις Βουδιστικές του σπουδές και την παραδοσιακή τρίχρονη απομόνωση στο μοναστήρι του Αξιότιμου Κάλου Ρίνποτσε στο Darjeeling, στη Sonada. Kατόπιν αυτού δίδαξε υπό την καθοδήγηση του 16ου Κάρμαπα στο Μοναστήρι Rumtek στην Ινδία. Το 2004 ο 17ος Κάρμαπα και ο 14ος Σάρμαπα τον διόρισαν επικεφαλή του Βουδιστικού Ινστιτούτου του Κάρμαπα στη Νίκαια της Γαλλίας, σε αντικατάσταση του Αξιότιμου Lama Thubten που πέθανε πρόσφατα. Με έδρα τη Γαλλία, ο Trehor Lama Tulku διδάσκει το Ντάρμα σε διάφορα κέντρα της Ευρώπης, αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων με τον απλό αλλά βαθύ τρόπο με τον οποίο μεταδίδει την μεγάλη σοφία του Βούδα.


SHORT BIOGRAPICAL NOTE OF TREHOR LAMA TULKU

Trehor Lama Tulku was born in 1963 in the Kham region of Eastern Tibet. At the age of 13 he was recognized as the reincarnation of Ven. Agyal Rinpoche. He completed his Buddhist studies and the traditional three year retreat at the monastery of Ven. Kalu Rinpoche in Darjeeling, Sonada. Following that he taught under the 16th Karmapa at Rumtek Monastery in India. In 2004 the 17th Karmapa and the 14th Shamarpa appointed him in charge of the Karmapa Buddhist Institute in Nice, France, replacing therecently deceased Ven. Lama Thubten. Based in France, Trehor Lama Tulku teaches the Dharma at various centers in Europe, deeply touching the hearts of people with the simple but profound way in which he
transmits the vast wisdom of the Buddha.

***
Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010, στις 7.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η Διάλεξη, με θέμα "ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ", από τον Λάμα Λουϊτζι Παπακωνσταντίνου, στο Ινστιτούτο "Γκαίτε", Βασ. Όλγας 66, Θεσσαλονίκη.

Θα ακολουθήσει «ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΑΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ», με τον Λάμα Λουϊτζι Παπακωνσταντίνου, από την Παρασκευή 15 έως και την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010, στο Βουδιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. (Πρόγραμμα: Παρασκευή και Σάββατο, 6.00 - 9.00 μ.μ.. Κυριακή: 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.)

On Thursday, 14 October 2010, at 7.30 p.m, a conference will take place with Lama Luigi Papakonstantinou, with the subject: "FINDING PERSONAL AND SOCIAL BALANCE THROUGH MEDITATION", at Goethe Institut, 66, Vassilissis Olgas Street, Thessaloniki.

The Conference will be followed by a three-day seminar on Sitting Meditation, with Lama Luigi Papakonstantinou, from Friday 15 to Sunday 17 October 2010, at the Thessaloniki Buddhist Center. (Program: Friday and Saturday, 6.00 - 9.00 p.m. Sunday: 11 am to 2 pm)

***
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΑΜΑ ΛΟΥΙΤΖΙ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

O Lama Könchög Luigi, εν συντομία Λάμα Luigi, είναι ένας Ευρωπαίος Λάμα, ιδρυτής, διευθυντής και πνευματικός καθοδηγητής του Βουδιστικού κέντρου Karma Tegsum Cio' Ling di Brescia. Γεννήθηκε στο Μιλάνο, από Ιταλίδα μητέρα και Έλληνα πατέρα, και οι δύο τραγουδιστές όπερας। Μεγάλωσε στη Γερμανία και την Ελλάδα, όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του। Πάντα, τα κύρια ενδιαφέροντά του ήταν το πνευματικό μονοπάτι, οι πολεμικές τέχνες και η μουσική। Μετά τη συνάντηση με τον πρώτο δάσκαλό του Λάμα Ghendün Ρίνποτσε, έναν από τους κορυφαίους και πιο πραγματωμένους δασκάλους της γενεαλογίας των Καγκιού, αφιερώθηκε στη μελέτη και την άσκηση του βουδισμού, σύμφωνα με την παράδοση Κάρμα Καγκιού του Θιβετανικού Βουδισμού υπό την καθοδήγηση διαφόρων σημαντικών Θιβετανών Δασκάλων. Κατά τη διάρκεια δύο παραδοσιακών τρίχρονων απομονώσεων (3 χρόνια και 3 μήνες η κάθε μία), υπό την καθοδήγηση του Ghendün Ρίνποτσε έλαβε τις πιο βασικές και ουσιαστικές διδασκαλίες της γενεαλογίας. Σήμερα είναι ενεργός, ως κοσμικός Λάμα στην Ευρώπη, ιδίως στην Ιταλία, όπου διδάσκει διαλογισμό και παραδίδει δημόσιες διαλέξεις σε διάφορα βουδιστικά κέντρα, σε σχολεία και πανεπιστήμια. Εκτός από την ιταλική, μιλά γερμανικά, αγγλικά και ελληνικά.


SHORT BIOGRAPICAL NOTE OF LAMA KONCHOG LUIGI

Lama Könchög Luigi, or Lama Luigi, in short, is a European Lama, founder, director and spiritual leader of the Buddhist Centre “Karma Tegsum Cio' Ling di Brescia”. He was born in Milan, coming from a double heritage: an Italian mother and a Greek father, both of them opera singers. He grew up in Germany and Greece, where he also completed his studies. His main interests were always the spiritual path, the martial arts and the music. After meeting with his first teacher, Lama Ghendün Rinpoche, one of the leading and more elevated teachers of the Lineage of Kagyu, he dedicated himself in the study and the practice of Buddhism, according to the tradition of the Lineage of Karma Kagyu of Tibetan Buddhism, under the guidance of various important Tibetan Masters. During two traditional three-year-old retreats (3 years and 3 months each), under the guidance of Ghendün Rinpoche, he received the most basic and essential teachings of the Lineage. Today he is active, as a secular Lama in Europe, and particularly in Italy, where he teaches meditation and delivers public lectures in various Buddhist centres, in schools and universities. Apart from Italian, he also speaks German, English and Greek.


***
*Κόστος Συμμετοχής για τα Σεμινάρια: 20 Ευρώ ανά ημέρα (participation cost for both seminars: 20 Euros per day)
*Κόστος Συμμετοχής για τη Μύηση του Τσενρέζι: 30 Ευρώ (participation cost for Chenrezig Initiation: 30 Euros)"Δεν έχεις χρήματα; Δεν πειράζει, έλα όπως είσαι!"
("You don't have any money?Don't worry, come anyway!")Διευκρίνιση
: τα έσοδα καλύπτουν τη διαμονή και μετακίνηση των Δασκάλων και κάθε άλλο οργανωτικό έξοδο. Ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος, ακόμη και αν δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά. Σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής χρηματικής συνεισφοράς θεωρούμε ότι αυτή δεν αποτελεί λόγο μη συμμετοχής στα σεμινάρια και κάθε άλλη εκδήλωση.

Clarification: revenues cover accommodation and travel fees for teachers and other organizational needs. Everyone is welcome, even if they cannot afford to participate financially. In case of any inability for financial contribution, we suggest that it is not a reason for somebody not to participate in the seminars and any other event.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου