Τρίτη 22 Ιουνίου 2010

Η Σκέψη της Εβδομάδας


Without having any leader here [in me] or any servant over there,

Without having enemies to subdue or friends to protect,

In a solitary place, by taming my own mind,

May I accomplish the vast deeds of the bodhisattvas.

(Jamyang Khyentse Wangpo, 19th century)Δίχως αφεντικό στον νου και υπηρέτη στο σώμα,
Δίχως εχθρούς να υποτάξω και φίλους να υπερασπιστώ,
Σε απομονωμένο μέρος, δαμάζοντας τον νου μου,
Είθε να εκπληρώσω την απεριόριστη δραστηριότητα των Μποντισάτβα

(Τζάμυανγκ Κυέντσε Ουάνγκπο, 19ος αι.)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου