Τετάρτη 12 Μαΐου 2010

Milarepa's Words


My Guru is Tilopa, with the Six Miraculous Powers,
My Guru is Naropa, with the Net of Myriad Spells,
My Guru is Marpa, to whom I owe the greatest dept.
They sit upon my head as my glory.
If you have a pair of clear and sincere eyes,
You will see them as real Buddhas.
If sincerely and with faith you pray to them,
The rain of grace will ever fall upon you.
(Great Yogi Milarepa)

Ο Δάσκαλός μου είναι ο Τιλόπα, με τις έξι θαυματουργές δυνάμες
Ο Δάσκαλός μου είναι ο Ναρόπα, με το δίκτυο των μυριάδων επικλήσεων
Ο Δάσκαλός μου είναι ο Μάρπα, που τού χρωστώ τεράστια ευγνωμοσύνη
Στέκονται τιμητικά πάνω από το κεφάλι μου.
Αν έχεις δυο καθαρά και ειλικρινή μάτια,
Θα τους δεις σαν αληθινούς Βούδες.
Αν προσευχηθείς με ειλικρίνεια και πίστη σε αυτούς,
Η βροχή της ευλογίας θα πέφτει διαρκώς πάνω σου.
(Μεγάλος Γιόγκι Μιλαρέπα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου