Πέμπτη 13 Μαΐου 2010

Τα σοφά λόγια του Ατίσα


by Atisha
The greatest achievement is selflessness
The greatest worth is self-mastery
The greatest quality is seeking to serve others
The greatest precept is continual awareness
The greatest medicine is the emptiness of everything
The greatest action is not conforming with the world's ways
The greatest magic is transmuting the passions
The greatest generosity is non-attachment
The greatest goodness is a peaceful mind
The greatest patience is humility
The greatest effort is not concerned with results
The greatest meditation is a mind that lets go
The greatest wisdom is seeing through appearances

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Λόγια του Ατίσα

Το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι η ανιδιοτέλεια.
Η μεγαλύτερη αξία είναι η αυτο-κυριαρχία.
Η μεγαλύτερη αρετή είναι το να επιδιώκεις να εξυπηρετήσεις τους άλλους.
Η μεγαλύτερη διδαχή είναι η συνεχής συνειδητοποίηση.
Το μεγαλύτερο φάρμακο είναι η κενότητα των πάντων.
Η μεγαλύτερη δράση είναι να μην σύμφωνεις με τους τρόπους του κόσμου.
Η μεγαλύτερη μαγεία είναι η μετουσίωση των παθών.
Η μεγαλύτερη γενναιοδωρία είναι η μη-προσκόλληση.
Η μεγαλύτερη καλοσύνη είναι ο ειρηνικός νους.
Η μεγαλύτερη υπομονή είναι η ταπεινότητα.
Η μεγαλύτερη προσπάθεια δεν ασχολείται με τα αποτελέσματα.
Ο μεγαλύτερος διαλογισμός είναι ένας νους που αφήνεται.
Η μεγαλύτερη σοφία είναι να βλέπει κανείς μέσα από τα φαινόμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Ο Ατίσα (980-1054) ήταν ένας Βουδιστής Δάσκαλος ο οποίος μαζί με τον Μάρπα ήταν μια από τις μεγαλύτερες φιγούρες που συνέβαλαν στην ίδρυση της Γενεαλογίας των Σάρμα στο Θιβέτ

Atiśa Dipankara Shrijnana (980-1054 CE) was a Buddhist teacher from the Pala Empire who, along with Konchog Gyalpo and Marpa, was one of the major figures in the establishment of the Sarma lineages in Tibet after the repression of Buddhism by King Langdarma (Glang Darma)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου