Σάββατο 17 Απριλίου 2010

Μια Πηγή Φωτός


"A single lamp dispels the darkness of a thousand eons; likewise, a single flash of the mind's clear light erases eons of karmic conditioning and spiritual blindness." (Tilopa)


"Μια μοναδική πηγή φωτός διαλύει τα σκοτάδια χιλιάδων κοσμικών αιώνων. Με τον ίδιο τρόπο, μια μοναδική στιγμή καθαρού φωτός της συνείδησης εξολοθρεύει αιώνες καρμικής αιτιότητας και πνευματικής συσκότισης" (Τιλόπα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου