Κυριακή 3 Μαρτίου 2024

Σεπτέμβριος με τον Σεβάσμιο Τσάμτρουλ Ρίνποτσε

 Ανακοινώνουμε ότι στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2024 ο Σεβάσμιος Τσάμτρουλ Ρίνποτσε θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για διδασκαλίες. Περισσότερες πληροφορίες θα σας γνωστοποιήσουμε εν ευθέτω χρόνω.We announce that on 16 and 17 September 2024, Venerable Chamtrul Rinpoche will be in Thessaloniki for teachings. More information will be communicated in due course.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου