Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023

Νοέμβριος με τον Do Tulku Rinpoche

Με πολλή χαρά υποδεχόμαστε ξανά τον Do Tulku (Raktrul Rinpoche) στη Θεσσαλονίκη για ένα τριήμερο διδασκαλιών. Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ως εξής:


21 Νοεμβρίου 2023

"ΝΤΑΡΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ"


22-23 Νοεμβρίου 2023

"ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΟΤΖΟΝΓΚ"


Ο Δάσκαλος θα πραγματοποιήσει επίσης την τελετή προσφοράς καπνού Ρίουο Σάνγκτσο και θα δώσει οδηγίες για την Μποντιτσίτα και για όσους ενδιαφέρονται να πάρουν τους όρκους των Μποντισάτβα.


Οι διδασκαλίες θα πραγματοποιηθούν στον χώρο ΑΒΓΟ, Βαλαωρίτου 7, τρίτος όροφος.


Ενδεικτικό Κόστος Συμμετοχής: 15 ευρώ/ ημέρα


Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα ανακοινωθούν σύντομα.
*** English ***


It is with great pleasure that we welcome Do Tulku (Raktrul Rinpoche) back to Thessaloniki and two days of teachings. 


Programme


21 November 2023

"RELATIONSHIPS AND DHARMA"


22-23 November 2023

"INTRODUCTION TO LOJONG"


The teacher will also conduct the smoke offering ritual Riwo Sangchö and will give instructions for Bodhichitta and those who want to receive the Bodhisattva vows.


Location: ABGO, 7 Valaoritou Street, third floor


Suggested participation fee 15 euro/day


More details regarding the programme will be announced soon.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου