Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ & WORKSHOP Διαλογισμού με τον Σεβ. SABCHU RINPOCHE

GR/ENG

Με πολλή χαρά υποδεχόμαστε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Σεβάσμιο Σάμπτσου Ρίνποτσε. Κατά την διάρκεια του τριημέρου όπου θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη:

  • Ο Σάμπτσου Ρίνποντσε θα δώσει μια δημόσια δωρεάν ομιλία με θέμα "Η Σημασία της Προσοχής" την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 7 μ.μ. στον χώρο ΑΒΓΟ, Βαλαωρίτου 7, 54626 (τρίτος όροφος).
  • Θα πραγματοποιηθεί διήμερο workshop Διαλογισμού Σίνε στον ίδιο χώρο με την καθοδήγησή του Σάμπτσου Ρίνποντσε το Σαββατοκύριακο 29 & 30 Απριλίου 2023. Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι το εξής:
Θα πραγματοποιηθούν 4 sessions την ημέρα, από το πρωί ως το βράδυ, με ενδιάμεσα διαλείμματα. 

9.00 - 10.30 
11.00 - 13.30

17.00 - 18.30
19.00 - 20.30

Κόστος συμμετοχής: 15 ευρώ το άτομο, την ημέρα.
Το κόστος συμμετοχής καλύπτει τα έξοδα του δασκάλου. Ελεύθερες προσφορές για τον δάσκαλο είναι δεκτές. Όποιος δεν μπορεί να καλύψει τα βασικά έξοδα, αλλά θέλει να συμμετάσχει, παρακαλούμε να μας στείλει email για να διευθετήσουμε το θέμα. Για πληροφορίες: email:  thessaloniki.buddhist.center@gmail.com
tel.: 6972916782
Σύντομο Βιογραφικό του Δασκάλου

O Σάμπτσου Ρίνποτσε που αναγνωρίστηκε από τον αποβιώσαντα 14ο Σάμαρ Ρίνποτσε, γεννήθηκε στο Νεπάλ και επιβλέπει τις δραστηριότητες του μοναστηριού των Κάρμα Κάγκιου στη Σουαγιαμπού. Ο Ρίνποτσε πήγε στο μοναστήρι στη Σουαγιαμπού σε νεαρή ηλικία και εκεί άρχισε να μελετά τη Θιβετιανή γλώσσα και τις θεμελιώδεις ασκήσεις της γενεαλογίας των Κάρμα Κάμτσανγκ. Ελαβε πολλές ενδυναμώσεις, μεταδόσεις ανάγνωσης και οδηγίες από πολλούς μεγάλους δασκάλους της γενεαλογίας των Κάγκιου και από πολλούς άλλους προικισμένους δασκάλους του διαλογισμού. Πέρασε έναν χρόνο ασκούμενος στην άσκηση του Τσοε στο Πάρπινγκ στο Νεπάλ. Σε ηλικία δεκαοκτώ ετών έκανε μια τρίχρονη απομόνωση στο Πάρπινγκ υπό τη καθοδήγηση του Μάνιουα Σέραμπ Γκιάλτσεν Ρίνποτσε. Στη συνέχεια, άρχισε να ταξιδεύει και να διδάσκει στην Ευρώπη και τη βόρεια Αμερική ολοκληρώνοντας και το πτυχίο του επιπέδου Μπάτσελορ στην παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών και Μέσων στον Καναδά. Ο Ρίνποτσε μοιράζει τώρα τον χρόνο του μεταξύ των προσωπικών του απομονώσεων και των διδασκαλιών του στην Ασία και την Ευρώπη.

***

It is with great pleasure that we welcome for the first time in Greece the Venerable Sabchu Rinpoche. During the three days he will be in Thessaloniki, 

  • Sabchu Rinpoche will give a public talk on "The Importance of Mindfulness" (Friday, April 28, 2023, 7.00-9.00 pm)  - Location: ABGO, 7 Valaoritou Street, 3rd floor - Thessaloniki, Greece
  • A Shine Meditation Workshop with his guidance will take place on the weekend of April 29 & 30, 2023, at the same location.

The schedule for the Shine meditation workshop is the following: 4 sessions will be conducted per day, from morning to evening, with breaks in between.

9.00 - 10.30 

11.00 - 13.30

17.00 - 18.30

19.00 - 20.30

Participation fee: 15 euros per person, per day

The participation fee covers the teacher's expenses. Free offers for the teacher are accepted. Anyone who can't cover the basic costs but wants to participate, please email us so we can sort it out. For information contact: email: thessaloniki.buddhist.center@gmail.com tel.: +30-6972916782

Sabchu Rinpoche Biography

Recognized by the late 14th Shamar Rinpoché, Sabchu Rinpoché was born in Nepal and oversees the activities of the Karma Kagyu monastery in Swayambhu.

Rinpoché moved to the Swayambhu monastery at an early age and began studying Tibetan language and the fundamental practices of the Karma Kamtsang lineage. He received many empowerments, reading transmissions, and instructions from great masters of the Kagyu lineage and from many other qualified meditation masters.

He spent one year practicing Chöd in Pharping. At the age of eighteen, he began a three-year retreat in Pharping under the guidance of Maniwa Sherab Gyaltsen Rinpoché. Afterwards, he began traveling and teaching in Europe and North America, completing a Bachelor’s degree in Film and Media Production in Canada. Rinpoché now divides his time between personal retreat, as well as teaching in Asia and Europe.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου