Τρίτη 17 Μαΐου 2016

SAGA DAWA 2016

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΙΟΥ 2016

Η μέρα του ΣΑΓΚΑ ΝΤΑΟΥΑ είναι η πιο Ιερή μέρα στον Βουδισμό.
Η Πανσέληνος του 4ου Θιβετάνικου σεληνιακού μήνα, γιορτάζει ταυτόχρονα την Γέννηση, την Φώτιση και τη Παρινιρβάνα του Ιστορικού Βούδα Σιντάρτα Γκοτάμα. Ολη η Αρετή και οι Ενάρετες Πράξεις που συσσωρεύονται αυτή την ημέρα, θεωρείται ότι πολλαπλασιάζονται 100.000.000 φορές..
Προτρέπουμε όλους τους φίλους μας να αφιερώσουν την Ημέρα αυτή σε Διαλογισμό, Προσευχές, Απαγγελία Μάντρα, Απελευθέρωση Ζώων και Προσφορές στα Τρία Πολύτιμα Πετράδια και να αφιερώσουν την Αρετή για το Οφελος Ολων των Αισθανόμενων Οντων...

  
SATURDAY 21 MAY 2016

Saga Dawa Duchen is one of the most important sacred Buddhist days.
The full moon day of fourth Tibetan month commemorates
Lord Buddha's Birth, Enlightenment and Parinirvana (passing away).
All the merits of virtues actions done on this day are multiplied on hundred million times. We strongly suggest our Dharma friends to make Prayers, Mantras, Life Release and Offerings to the 3 Jewels during this Day and Dedicate the Merit  for the Benefit of All Sentient Beings...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου