Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

ΟΡΚΟΙ ΜΠΟΝΤΙΣΑΤΒΑ - LAMA TREHOR TULKU

Για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη θα δοθούν ΟΡΚΟΙ ΜΠΟΝΤΙΣΑΤΒΑ από έναν αυθεντικό Λάμα της γενεαλογίας Κάρμα Κάγκιου, τον αγαπητό μας... 

LAMA TREHOR TULKU
(Διευθυντή του Ινστιτούτου Κάρμαπα, Γαλλία)

Δευτέρα 21, Τρίτη 23 & Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
ώρα 19.00-21.00


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΑΜΑ ΤΡΕΧΟΡ ΤΟΥΛΚΟΥ

Ο Lama Trehor Tulku γεννήθηκε το 1963 στην περιοχή Kham του Ανατολικού Θιβέτ. Στην ηλικία των 13 ετών αναγνωρίστηκε ως η μετενσάρκωση του Αξιότιμου Agyal Rinpoche. Ολοκλήρωσε τις Βουδιστικές του σπουδές και την παραδοσιακή τρίχρονη απομόνωση στο μοναστήρι του Αξιότιμου Κάλου Ρίνποτσε στο Darjeeling, στη Sonada. Kατόπιν αυτού δίδαξε υπό την καθοδήγηση του 16ου Κάρμαπα στο Μοναστήρι Rumtek στην Ινδία. Το 2004 ο 17ος Κάρμαπα και ο 14ος Σάρμαπα τον διόρισαν επικεφαλή του Βουδιστικού Ινστιτούτου του Κάρμαπα στη Νίκαια της Γαλλίας, σε αντικατάσταση του Αξιότιμου Lama Thubten που πέθανε πρόσφατα. Με έδρα τη Γαλλία, ο Trehor Lama Tulku διδάσκει το Ντάρμα σε διάφορα κέντρα της Ευρώπης, αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων με τον απλό αλλά βαθύ τρόπο με τον οποίο μεταδίδει την μεγάλη σοφία του Βούδα.

***
For the first time, in Thessaloniki, Bodhisattva Vows will be given, by an authentic Lama of the Karma Kagyu tradition, our dear LAMA TREHOR TULKU (director of the Karmapa Institut in France)

Monday 21, Tuesday 23 & Wednesday 24 of September 2014
7-9 pm

SHORT BIOGRAPICAL NOTE OF LAMA TREHOR TULKU

Lama Trehor  Tulku was born in 1963 in the Kham region of Eastern Tibet. At the age of 13 he was recognized as the reincarnation of Ven. Agyal Rinpoche. He completed his Buddhist studies and the traditional three year retreat at the monastery of Ven. Kalu Rinpoche in Darjeeling, Sonada. Following that he taught under the 16th Karmapa at Rumtek Monastery in India. In 2004 the 17th Karmapa and the 14th Shamarpa appointed him in charge of the Karmapa Buddhist Institute in Nice, France, replacing therecently deceased Ven. Lama Thubten. Based in France, Trehor Lama Tulku teaches the Dharma at various centers in Europe, deeply touching the hearts of people with the simple but profound way in which he transmits the vast wisdom of the Buddha.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου