Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΝΤΡΑ - SEXUAL UNION IN TANTRAΣάββατο 24 Μαΐου και Κυριακή 25 Μαΐου
Ώρες: 10.00 - 12.00 και 17.00 - 19.00

Κόστος συμμετοχής: 20 Ευρώ/ημέρα*

Ο Κηθ Ντόουμαν εξηγεί την Αρχή των Ντακίνι 
(The Dakini Principle)

Ο συμβολισμός της Ντακίνι (θηλυκού Βούδα), η σχέση της με τον σύντροφό της στα Βουδικά πεδία, η σχέση γιόγκι και γιογκίνι στην βουδική πρακτική, η γιόγκα του σεξ στο Τζογκτσέν, η ποίηση της σεξουαλικής ένωσης στον Θιβετανικό Βουδισμό.

***

Βιογραφικό του Κηθ Ντόουμαν (Keith Dowman)

Ο Κηθ Ντόουμαν είναι ένας βουδιστής μεταφραστής και δάσκαλος, που ζει στο Κατμαντού, στο Νεπάλ, και ζει ως genyen για 25 χρόνια. Οι σημαντικές μεταφράσεις του από τα Θιβετανικά, συμπεριλαμβάνουν, τα: Calm and Clear, The Divine Madman, Sky Dancer, Masters of Mahamudra, The Flight of the Garuda και The Sacred Life of Tibet. Διδάσκει σε βουδιστικά εργαστήρια και απομονώσεις παγκοσμίως, και έχει κερδίσει φήμη για την άμεση επαφή του με τον Θιβετανικό Βουδισμό, που είναι ελεύθερη από τελετουργικά, πολιτισμικές παγίδες, και ακατανόητη γλώσσα. Πιο πρόσφατα, έχει αφιερωθεί στην καθοδήγηση απομονώσεων Τζογκτσέν.

Ο Κηθ Ντόουμαν έχει ασκήσει τον Θιβετανικό Βουδσμό για περισσότερα από 40 χρόνια, ζώντας ανάμεσα σε Θιβετανούς, Newā και Δυτικούς Βουδιστές, στην Ινδία, το Νεπάλ και το Θιβέτ. Ένας πνευματικός μετανάστης, από την γενέτηρά του, την Αγγλία, ταξίδεψε στην Ινδία το 1966 όπου εξερεύνησε την Ινδουιστική θρησκευτική πρακτική στο Μπεναρες, για μερικά χρόνια, πριν συναντήσει τους μετανάστες Θιβετανούς Λάμα στους άγιους τόπους της Βόρειας Ινδίας. Τότε μελέτησε την Θιβετανική γλώσσα στο Θιβετανικό Ινστιτούτο στο Σανσκριτικό Πανεπιστήμιο του Μπεναρες και πήρε καταφύγιο από τον Τάρτανγκ Τούλκου ο οποίος δίδασκε εκεί. Ασκήθηκε στον διαλογισμό της Βιπάσανα, με τον Munindraji στη Μπόντι Γκάια, σύμφωνα με την Μπουρμέζικη μέθοδο του Maharsi Sayadaw για περισσότερα από τρία χρόνια, αλλά βρήκε τον ριζικό του δάσκαλο στους Kanjur Rinpoche και Dudjom Rinpoche στο Ντάρτζιλινγκ όπου έζησε για κάποιον καιρό και ξεκίνησε να μελετά και να μεταφράζει κείμενα των Νυίγκμα μαζί με την Τούλκου Pema Wangyel στο Σαρνάθ.

* Το κόστος συμμετοχής είναι προαιρετικό για τα μόνιμα μέλη του Κέντρου

IN ENGLISH:

Place: Karma Gyaltsen Ling center
Date: Saturday May 24th - Sunday May 25th
10.00 - 12.00 morning 17.00 - 19.00 evening

Participation Fees: 20 euros / day*

The symbolism of the Dakini (the female buddha): her relationship with her partner in buddha realms: the yogi / yogini relationship in buddhist praxis: sexual yoga in Dzogchen: the poetry of sexual union in Tibetan Buddhism.

Contact:
thessaloniki.buddhist.cent
er@gmail.com

http://www.keithdowman.net/


* The participation fee is optional for the members of the Center


Keith Dowman- Biography

Keith Dowman is a Buddhist translator and teacher based in Kathmandu, Nepal, where he has lived as a genyen for 25 years. His important translations from the Tibetan include Calm and Clear, The Divine Madman, Sky Dancer, Masters of Mahamudra, The Flight of the Garuda and The Sacred Life of Tibet. He teaches Buddhist workshops and meditation retreats worldwide and has gained a reputation for his direct approach to Tibetan Buddhism free of ritual and cultural trappings and jargon. More recently he has been dedicated to leading Dzokchen retreats.
Keith Dowman has been practicing Tibetan Buddhism for more than fourty years, living among Newars, Tibetans and Western Buddhists in India, Nepal and Tibet. A spiritual refugee from his native England he travelled overland to India in 1966 where he explored Hindu religious practice in Banares, India, for some years before encountering the refugee Tibetan Lamas in the sacred places of Northern India. He then studied Tibetan language at the Tibetan Institute at Sanskrit university Banares and took refuge with Tartang Tulku who taught there. He practised vipassana meditation with Munindraji in Bodh Gaya according to the Burmese method of Maharsi Sayadaw over three years but he found his Root Guru in Kanjur Rinpoche and Dudjom Rinpoche in Darjeeling where he lived for some time and began to study and translate Nyingma texts with Tulku Pema Wangyel in Sarnath.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου