Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

Θα αφήσεις το Κέντρο να κλείσει;

Όπως ίσως γνωρίζεις, το Βουδιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κάρμα Γκυάλτσεν Λινγκ υπηρετεί ανελλιπώς από το 2006 μέχρι σήμερα όσους ενδιαφέρονται για τον Βουδισμό στη Βόρεια Ελλάδα, έχοντας μια διαρκή και ζωντανή παρουσία και έχοντας διοργανώσει πάνω από 50 Σεμινάρια-διδασκαλίες με αυθεντικούς δασκάλους του Ντάρμα.

Το Κέντρο είναι οικονομικά ανεξάρτητο από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και συντηρείται μόνον από τις δωρεές όσων φίλων συνειδητοποιούν τη μεγάλη σημασία της ύπαρξής του για τη διάδοση των πολύτιμων διδασκαλιών του Βούδα.

Με πάγια έξοδα που φτάνουν τα 400 ευρώ το μήνα και με την δεδομένη ισχνή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουμε όλοι περιέλθει, αυτή τη στιγμή το Κέντρο δεν μπορεί να συνεχίσει τη δραστηριότητά του με τη μορφή και την ένταση που υπήρχε πριν. Αν δεν αλλάξει κάτι άμεσα, είμαστε αναγκασμένοι να κλείσουμε τον όμορφο χώρο που δημιουργήσαμε με τόση αγάπη και να βρεθεί το Κέντρο άστεγο, επʼ αόριστον.

Σε καλούμε να αναλογιστείς τι έχεις πάρει μέσα από αυτή τη δραστηριότητα όλα αυτά τα χρόνια και τη σημασία που έχει η ύπαρξή του κέντρου για σένα.

Αν νιώσεις ότι θέλεις να βοηθήσεις σε αυτή τη κρίσιμη καμπή, υπάρχουν τρόποι!

1. Βάλε τώρα όσα χρήματα μπορείς στον Αριθμό Λογαριασμού:
Alpha Bank 481 002101 088750
ΙΒΑΝ: GR31 0140 4810 4810 0210 1088 750
BIC: CRBAGRAA

2. Έλα στην Έκτακτη Συνέλευση που θα γίνει τη Παρασκευή 28 Μαρτίου, ώρα 9μμ, για να συζητήσουμε μαζί τις εναλλακτικές λύσεις

3. Σκέψου αν εσύ ή κάποιος φίλος θέλει να μένει μέσα στον χώρο και να συνεισφέρει στο ενοίκιο

4. Σκέψου αν εσύ ή κάποιος φίλος μπορεί να διαθέσει κάποιον άλλο χώρο δωρεάν, για τη στέγαση του Κέντρου (στη περίπτωση αυτή αναλαμβάνουμε τις επισκευές και τα πάγια)

Είναι η στιγμή που πρέπει να αποφασίσεις: Θα αφήσεις το Κέντρο να κλείσει;

........................................................................... 

IN ENGLISH:

 As you may know , the Buddhist Center of Thessaloniki ‘Karma Gyaltsen Ling’ is serving continuously, from 2006 until today, those interested in Buddhism in Northern Greece , having a lasting and vibrant presence and having organized more than 50 seminars - teachings with authentic Teachers of the Dharma .

The Centre is financially independent of any individual , public or private institution and maintained solely by the donations of friends who realize the importance of its existence to spread the valuable teachings of Buddha.

With fixed cost that reach 400 euros per month and given the weak economic situation in which we all came in Greece, right now the Centre cannot continue functioning as before . If nothing changes immediately, we are forced to close this beautiful space that we created with so much love and the Center will be homeless indefinitely.

We invite you to reflect on the importance of the existence of this little Center.

If you feel that you want to help in this critical point , there are ways !

1. You can offer a donation in the Account Number : Alpha Bank 481 002101 088750IVAN : GR31 0140 4810 4810 0210 1088 750BIC: CRBAGRAA

2. You can join the General Meeting that will be held on this Friday, March 28 , at 9pm , to discuss the alternatives

3. Think if you or a friend wants to stay in the place and contribute to the rent

4. Think if you or a friend can provide another free space for housing the Centre ( in this case we will repair and pay electricity, taxes etc).

Will you leave Karma Gyaltsen Ling Center to close?

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου