Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013

Σεμινάρια Νοεμβρίου 2013


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΜΠΑΡΝΤΟ
με τον Στάθη Λιακόπουλο

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 & ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ώρες: 7 - 9 μ.μ.

Ο γνωστός δάσκαλος του Βουδισμού ΣΤΑΘΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (υπεύθυνος του Βουδιστικού κέντρου Αθήνας "'Βασιλιάς Μένανδρος") θα συνεχίσει και φέτος στο κέντρο μας τη σειρά διδασκαλιών του πάνω στα "6 ΜΠΑΡΝΤΟ", εξηγώντας μας τα ενδιάμεσα διαστήματα που χαρακτηρίζουν τη σφαίρα της ύπαρξης, με κυρίαρχο το ΜΠΑΡΝΤΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ και το πέρασμα στην επόμενη επαναγέννηση, σύμφωνα με τη παράδοση της ΒΑΤΖΡΑΓΙΑΝΑ και της περίφημης ΘΙΒΕΤΙΑΝΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ.

***ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΧΑΜΟΥΝΤΡΑ
Με τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 & ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ώρες: 7-9 μμ

Η βουδική φύση είναι η αληθινή φύση του νου μας. Δεν είναι ούτε έξω από μας, ούτε μακριά από μας. Η αφύπνιση δεν είναι ένας άφθαστος στόχος ή κάτι το οποίο βρίσκεται στο πολύ μακρινό αόριστο μέλλον. Όταν ξέρουμε πώς πρέπει να ασκηθούμε, μπορεί να φτάσουμε εκεί πολύ γρήγορα, καθώς δεν χρειάζεται να παράγουμε την φώτιση. Ωστόσο, για να φθάσουμε εκεί, χρειαζόμαστε μια μέθοδο.Η άσκηση της γαλήνιας παραμονής και βαθειάς ενόρασης του Μαχαμούντρα Σάματα-Βιπάσανα (σανσκριτικά) ή Σίνε-Λάκτον (Θιβετανικά) είναι μια από αυτές τις μεθόδους. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου