Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010

Η σκέψη της εβδομάδας


When it is impossible for anger to arise within you, you find no outside enemies anywhere.
An outside enemy exists only if there is anger inside.

"Όταν είναι αδύνατον για τον θυμό να ξυπνήσει μέσα σου, τότε δεν βρίσκεις κανέναν εξωτερικό εχθρό γύρω σου. Ο εξωτερικός εχθρός υπάρχει μόνο όταν υπάρχει θυμός εσωτερικά".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου