Τρίτη 20 Απριλίου 2010

Πολύτιμες Συμβουλές

Naropa's Advice to Marpa, the translator from Tibet.

Do not make the eight worldly dharmas the goal of your life.
Do not create the bias of self and other, grasping and fixation.
Do not slander friends or enemies.
Do not distort the ways of others.

Learning and contemplation are the torch that illumines the darkness.
Do not be ambushed on the supreme path of liberation.

Previously, we have been guru and disciple;
Keep this with you in the future; do not give this up.
This precious jewel of your mind,
Do not throw it in the river like an idiot.
Guard it carefully with undistracted attention,
And you will accomplish all needs, desires, and intentions.


Συμβουλές του Ναρόπα προς τον Μάρπα, μεταφραστή από το Θιβέτ


Μην κάνεις τα οκτώ κοσμικά ντάρμα τον στόχο της ζωής σου
Μην δημιουργείς την προκατάληψη του εαυτού σου και του άλλου, της προσκόλλησης και της εμμονής
Μην συκοφαντείς φίλους ή εχθρούς
Μην διαστρεβλώνεις τους τρόπους των άλλων

Η μάθηση και η σκέψη είναι ο πυρσός που φωτίζει το σκοτάδι

Πριν, ήμασταν δάσκαλος και μαθητής
Κράτα το αυτό μαζί σου στο μέλλον- μην το παρατάς
Αυτό το πολύτιμο πετράδι του νου σου,
μην το ρίχνεις στο ποτάμι σαν ανόητος.
Φύλαξέ το προσεχτικά με απερίσπαστη προσοχή
Και θα φέρεις σε πέρας κάθε ανάγκη, επιθυμία ή πρόθεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου